Skip to main content

PRE DETI

Kedy sa na nás obrátiť? S čím vám vieme pomôcť?

Kto je to psychológ?

Psychológ pomáha deťom s trápením, ktoré majú doma či v škole alebo s kamarátmi. Často radí tiež rodičom aj učiteľom – ako to urobiť aby Vám deťom bolo v škole aj doma lepšie. Psychológ veľmi dobre vie, ako sa ťa má opýtať na to, čo ťa trápi. Zároveň vie pozorne počúvať a poradiť.

Psychológ nie je lekár!!! Nenosí biely plášť, nepozerá sa ti do krku, nedáva injekcie dokonca ani nepredpisuje lieky. K svojej práci potrebuje najčastejšie papier, ceruzy, farbičky a veľa zaujímavých vecí, ktoré sa podobajú často aj na tvoje hračky doma – skladačky, kocky, maňušky či rôzne obrázky.

Za psychológom chodí veľa detí z mnohých dôvodov, za ktoré oni samé často ani nemôžu. K nám chodia deti pre pomoc a nikdy nie za trest! Niekedy nemusia mať ani žiadne problémy – napr. deti, ktoré potrebujú pomoc pri výbere školy, alebo nadané deti.

Návšteva psychológa neznamená, že je niekto hlúpy, zlý alebo „blázon“!!!

Teda ak prídeš k nám čo ťa vlastne čaká?

Môžeš sa tešiť na rozprávanie so psychológom o rôznych témach. Bude sa ťa pýtať na to, ako sa ti darí v škole, doma, medzi kamarátmi, budete sa rozprávať o tom, čo ťa zaujíma, čo robíš rád a čo ťa nebaví, ako vyzerá tvoj bežný deň, čo ťa vie potešiť a čo naopak nahnevať, z čoho mávaš niekedy strach alebo smútok. Týchto otázok sa ale vôbec nemusíš báť. Nedá sa na nich zle odpovedať a každá tvoja odpoveď bude dobrá. Najlepšie urobíš, keď budeš o všetkom hovoriť tak, ako to naozaj je.

Okrem rozprávania ti dá psychológ vyriešiť zopár skladačiek a úloh, vďaka ktorým chce zistiť, čo ti ide naozaj veľmi dobre a v ktorej úlohe potrebuješ trocha pomôcť. Deti, ktoré už navštevujú základnú školu tiež dostanú prečítať krátky článok, napísať pár viet či spočítať zopár príkladov z matematiky. Nie je to však ako skúšanie v škole! Žiadne známky sa nedostávajú, takže sa nemusíš báť. Môžeme ti prezradiť, že nikto nedokáže splniť všetky predkladané úlohy, takže nemusíš byť z toho smutný či nahnevaný, keď ti to nepôjde.

Často si s deťmi aj spoločne kreslíme, alebo niekedy vymýšľame rôzne príbehy. A vôbec nejde o to, či vieš pekne kresliť či vyrozprávať príbeh.

Uvidíš, že niektoré veci budú aj vtipné a veselé, pri niektorých úlohách možno budeš musieť trošku viac popremýšľať. Určite ti však čas so psychológom rýchlo ubehne, preto sa aj veľa detí k nám často a radi vracajú.

Kto je logopéd?

Logopéd pomáha deťom, ale aj dospelým, ktorí majú problém s rečou a potrebujú nápravu nesprávnej, alebo chybnej výslovnosti. Logopéd môže pracovať s deťmi od najútlejšieho veku (v podstate už od narodenia), s predškolákmi, školákmi, dospievajúcou mládežou, dospelými a starými ľuďmi, ktorí majú akúkoľvek narušenú komunikačnú schopnosť (poruchu reči).

Na návštevu logopéda nie je nikdy priskoro. Dnes vieme pracovať s deťmi od najútlejšieho veku prostredníctvom ich rodičov. Logopéd ale pracuje aj s deťmi, ktoré sa zajakávajú, alebo ktorých reč sa vyvíja pomalšie ako u ostatných, alebo ľuďom s poruchami hlasu (napr. zachrípnutým, zastretým hlasom), školákom s poruchami pozornosti a učenia (problémy naučiť sa čítať, písať alebo počítať). Aj obavy rodiča sú dostatočným dôvodom na to, aby navštívil logopéda. Hoci aj bez dieťaťa. Logopéd poradí, poučí, prípadne dieťa vyšetrí a odporučí ďalší postup.

Teda ak prídeš k nám čo ťa vlastne čaká?

Najprv budem pozorovať len tvoju hru a komunikáciu s rodičom (napríklad prostredníctvom videonahrávky). Ockovi, mamke dám dotazníky v ktorých vyplnia dôležité údaje a ak budú súhlasiť, prídem sa na teba pozrieť aj do materskej školy, aby som videla ako rozprávaš v detskom kolektíve. Takto si budem môcť vytvoriť obraz tvojich silných a slabých stránok. Nevšímam si len to, čo hovoríš, ale pozorujem aj tvoje celkové komunikačné správanie. Budem sa snažiť zlepšiť tvoju artikuláciu. Ak by sa tvoja komunikácia nemohla rozvinúť, nájdeme iné spôsoby komunikácie, napríklad pomocou gest, obrázkov, písma, posunkovej reči a pod.