Skip to main content

ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, OZNAMOV, OBJEDNÁVOK A FAKTÚR

Povinne zverejňované zmluvy, oznamy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

FAKTÚRY (104)
ZMLUVY (43)
OZNAMY (1)
 
 
Powered by Phoca Download