Skip to main content

INFORMÁCIE PRE PEDAGÓGOV

Usmernenie CPPPaP pre ZŠ k zápisom a vyšetreniam školskej zrelosti
Najdôležitejšie informácie k zberu údajov o asistentoch učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 2020
Možné bariéry vzdelávania v domácom prostredí
Zadávanie úloh online – rady a tipy pre učiteľov
Zásady komunikácie učiteľ - rodič - žiak pri domácom vzdelávaní
 
 
Powered by Phoca Download