Skip to main content

DETI SO ŠVVP

Pracovné listy pre deti so ŠVVP
Špecifické vývinové poruchy učenia
Kto je špeciálny pedagóg?
Ako rozoznám, že mám dieťa s dyslexiou
Ako rozoznám, že mám dieťa s dysortografiou
Ako rozoznám, že mám dieťa s dyskalkúliou
Ako rozoznám, že mám dieťa s dysgrafiou
Visual Reading® - program určený pre deti s ťažkosťami pri čítaní
Rady pre rodičov pri učení sa s dieťaťom s poruchou pozornosti ADHD/ADD
Rady pre rodičov pri učení sa doma s dieťaťom so špecifickou poruchou učenia
Welcome: Aktivity pre prácu s deťmi so ŠVVP v predškolskom veku
 
 
Powered by Phoca Download