Vyššie

ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉ OKIENKO

Dysgrafia - prehľad prejavov
Dyspraxia - prehľad prejavov
Dyslexia - prehľad prejavov
Dyskalkúlia - prehľad prejavov
Rady pre rodičov pri učení sa doma s dieťaťom so špecifickou poruchou učenia
Rady pre rodičov pri učení sa s deťmi s ADHD
 
 
Powered by Phoca Download

Copyright © 2021 CPPPaP Trebišov. Všetky práva vyhradené.