Skip to main content

Pozvánka Na 14. Ročník medzinárodného veľtrhu vzdelávania PRO Educo

Milí pedagogickí a odborní zamestnanci, žiaci a študenti,

v rámci podpory kariérového poradenstva dávame do vašej pozornosti výstavu PRO EDUCO, na ktorej bude možné zažiť aj aktivity sprostredkované CPPPaP košického kraja. Pre ďalšie informácie pripájame pozvánku od organizátorov podujatia:

 

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, milí pedagógovia a výchovní poradcovia,

 

Radi by sme Vás a Vašich žiakov pozvali na 14. ročník Medzinárodného veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO, ktorý sa uskutoční 30. 11. – 1. 12 v Kasárňach Kulturpark v Košiciach.

Účasť je pre všetkých návštevníkov bezplatná

Pre žiakov 8. a 9. ročníkov čaká opäť široké spektrum návštevníkov:

 • stredné školy z regiónu (gymnáziá, akadémie, priemyslovky, zdravotnícke školy, odborné školy, súkromné i cirkevné...)
 • zahraničné stredné školy (z USA a Veľkej Británie) v zastúpení agentúry Cambridge Study
 • vzdelávacie, pobytové a záujmové inštitúcie (SAIA, Education First, Information Planet, SouthWestern Advantage...)

Študentov 3. a 4. ročníkov stredných škôl čaká opäť široké spektrum vystavovateľov:

 • slovenské a české univerzity (Košice, Prešov, Liptovský Mikuláš, Trenčín, Žilina, Bratislava, Brno, Zlín, Praha, Hradec Králové...)
 • zahraničné univerzity (Veľká Británia, Dánsko, Holandsko, Fínsko, Rakúsko, Švédsko, Belgicko,...) v zastúpení agentúry Cambridge Study
 • firmy a zamestnávatelia (Minebea, Marelli, Mesto Košice, podpora mladých podnikateľov zo Slovak Business Agency, či strešná organizácia EURES Slovensko)
 • vzdelávacie, pobytové a záujmové inštitúcie (SAIA, Education First, Information Planet, SouthWestern Advantage...)

Počas celého trvania veľtrhu bude pre žiakov poskytované aj kariérne poradenstvo v spolupráci s CPPPaP, jazykové testovanie so Skrivanek Slovensko, ale i mnoho ďalších interaktívnych aktivít ako napr. vedomostné kvízy Východ nie je EXITs Mudruj Quiz.

Na webovej stránke rovnako nájdete aj kompletný katalóg vystavovateľov https://proeduco.sk/zoznam-vystavovatelov/ a sprievodný pódiový program.

Pre všetkých pedagógov, ktorí veľtrh navštívia so svojimi žiakmi a študentami sme pripravili tieto služby a benefity:

 • bezplatný vstup do zóny pre vystavovateľov a pedagógov s možnosťou občerstvenia a vzájomného networkingu
 • informačné sety s brožúrami od vystavujúcich škôl a inštitúcií
 • bezplatný vstup na všetky prednášky, workshopy a sprievodné programy
 • elektronický aj tlačený informačný bulletin s katalógom vystavovateľov a plánom výstaviska pre lepšiu orientáciu.