Skip to main content

Webinár - Téma: Narušená komunikačná schopnosť- Základné pravidlá pri práci s dieťaťom

  • Čas: 15:00
  • Dátum: 05.03.2021
  • Cieľová skupina: Rodičia detí s narušenou komunikačnou schopnosťou a učitelia

Zameranie: 

Cieľom webinára je oboznámiť rodičov a učiteľov so základnými pravidlami pri práci s dieťaťom. Ukážeme si praktické cvičenia na rozvoj reči. V závere  rozoberieme komunikačné stratégie pri práci s dieťaťom.

Lektor:

  • PaedDr. Iveta Fedorko

Prihlasovanie: https://forms.gle/oG5hYxdzoWEzN82j9

Prihlasovací link Vám bude doručený na e-mail, ktorý ste uviedli v prihlasovacom formulári. WEBINÁR sa uskutoční prostredníctvom aplikácie ZOOM.

Tešíme sa na Vás!