Skip to main content

Pozvánka na poradu výchovných poradcov a kariérových poradcov základných a stredných škôl

ČAS: 9:30

DÁTUM: 15.6.2022

MIESTO: CPPPaP, kpt. Nálepku 1057/18, Trebišov

CIEĽOVÁ SKUPINA: výchovní a kariéroví poradcovia ZŠ a SŠ

PROGRAM: 

  1. Otvorenie - PhDr. B. Furdová, riaditeľka
  2. Výchovné poradenstvo a kariérové poradenstvo v legislatívnych zmenách - PhDr. Mgr. T. Kříž, PhD.
  3. Spolupráca CPPPaP so školami a Organizačné pokyny MŠVVaŠ SR na školský rok 2022/2023 - PhDr. Mgr. T. Kříž, PhD.
  4. Výchovné poradenstvo v premenách - Mgr. J. Rusnák – hosť
  5. Diskusia a záver

 

LEKTORI:

PhDr. Beáta Furdová – riaditeľka CPPPaP Trebišov

PhDr. Mgr. Tomáš Kříž, PhD. – kariérový poradca CPPPaP Trebišov

Mgr. Ján Rusnák – hosť CPPPaP

Tešíme sa na Vás!