WEBINÁRE, ONLINE PODUJATIA A AKTIVITY

Webinár - Téma: Duševné zdravie a zvládanie záťažových situácii

  • Čas: 14:00
  • Dátum: 17.02.2021
  • Cieľová skupina: výchovní poradcovia

Zameranie: 

V tejto veľmi náročnej dobe budeme spolu hovoriť o duševnom zdraví, stručne si ho charakterizujeme, pozrieme sa na jeho zložky a hlavne si povieme o psychohygiene a spoločne si vymeníme názory a spôsoby, ako sa udržať, v čo najlepšej psychickej kondícii.

Lektorky:

  • PhDr. A. Wagnerová
  • Mgr. M. Miňová

Prihlasovanie: https://forms.gle/nUUj3jgdAPwW75ca8

Prihlasovací link Vám bude doručený na e-mail, ktorý ste uviedli v prihlasovacom formulári. WEBINÁR sa uskutoční prostredníctvom aplikácie ZOOM.

Tešíme sa na Vás!

Copyright © 2021 CPPPaP Trebišov. Všetky práva vyhradené.