WEBINÁRE, ONLINE PODUJATIA A AKTIVITY

Pozvánka - KLUB VP

CPPPaP v Trebišove pozýva výchovných poradcov na KLUB VP, ktorý sa uskutoční

27.05.2019 / pondelok / o 9.30 hod. v CPPP a P Trebišov /hlavná téma - PDZ - Dievčatá, Tolerancia/  

       

Lektori: 

  • Mgr. Ján Rusnák 
  • Mgr. Anna Jakabová

Copyright © 2021 CPPPaP Trebišov. Všetky práva vyhradené.