Skip to main content

Neviem sa sústrediť...!

To je veľmi častá sťažnosť detí i starších študentov: „Sedím nad knihou, no myšlienkami som niekde úplne inde, niekedy sa ani vôbec nezačnem učiť!“

Okrem schopností a motivácie školský výkon závisí aj od toho, či  žiak- študent má osvojený svoj vlastný systém v učení. Jeden z nich môže vyzerať aj takto.

 

Predstavte si, že idete zo školy domov. Už počas cesty si v mysli vytvorte  plán na popoludnie – čo budete robiť po príchode domov najprv, čo potom... Týmto spôsobom sa akoby vnútorne „naprogramujete“ na to, čo bude nasledovať. Bude sa vám začínať učiť oveľa ľahšie, ako keď sa na to nepripravíte. Doma sa potom riaďte podľa tohto plánu.

Ste doma, idete sa učiť. Niekomu viac vyhovuje začať takmer hneď,  inému až po chvíli relaxu. Pred samotným učením je veľmi dôležité vypnúť mobil a prezrieť si ho až po učení. Podobne telku a počítač, samozrejme ak ho nepotrebujete k práci. Určite  za ten čas čo budete študovať o nič dôležité neprídete. Niekomu vyhovuje učiť sa pri hudbe. Hudba, by v tom prípade mala mať funkciu iba akéhosi pozadia, takže ju skoro nevnímate. Nesmie vás rozptyľovať. Je však veľa detí a mládeže ktorí musia mať pri učení sa úplné ticho.

 Na pracovnom stole majte len tie zošity či knihy, ktoré potrebujete na prípravu aktuálneho  predmetu, na ktorý sa momentálne pripravujete. Nezaťažujte sa pozeraním na ďalšie knihy, ktoré vás ešte čakajú.  Chaos na pracovnom stole sa totiž  môže preniesť aj do chaosu v hlave.  Čím začať?

Občas je lepšie začať s predmetom, ktorý je subjektívne najťažší. Po jeho zvládnutí vám odľahne a s menšou vnútornou záťažou môžete pokračovať ďalej. Nie je však zlé začať opačne – najľahším.  V tom prípade po jeho zvládnutí získate väčšiu sebadôveru, že zvládnete aj ten ťažší.

Efektívnosť pochopenia a zapamätania si učiva závisí aj od toho  aký učebný typ ste – či viac zrakový, sluchový alebo motorický. Žiakom zrakového typu si pri vybavovaní učiva pomáha hlavne zraková predstava textu, obrázka, schémy a pod. Sluchový typ si veľa pamätá z výkladu na hodinách. Motorické typy musia najmä pri pamäťovej reprodukcii učiva chodiť po izbe, hýbať sa.

 

Aký postup je vhodný pri samotnom osvojovaní si daného učiva?

Veľmi pomáhajúce je, ak skôr ako otvoríte knihu či zošit, skúsite si so zatvorenými očami spomenúť na to, akú látku ste z daného predmetu vlastne v škole preberali a čo si pamätáte z hodiny. Aj keď sa vám nechce, je to veľmi pomáhajúce, pretože sa tým mimovoľne nasmeruje vaša pozornosť na daný predmet a ľahšie sa vám začne učiť.

  1. čítanie – rýchle.

Keď už máme knihu pred sebou, celý text  si rýchlo prebehnite  očami. Tým si urobíte rýchly prehľad daného textu. Neanalyzujte, nesnažte sa niečo si  zapamätať.

  1. čítanie – analytické.

Podčiarkujte, alebo si robte osnovu, nákresy a pod.  Tým povzbudzujete nielen svoju pozornosť, ale i zapamätávanie.

  1. Opakovanie učebnej látky pri zatvorenej knihe.

V mysli alebo nahlas si opakujte to, čo ste si v predchádzajúcej fáze čítali. Knihu neotvárajte ani keď si na niečo neviete spomenúť!

  1. Kontrolné čítanie.

Pri snahe spomenúť si na naučené v predošlej fáze sa vo vás  prebudila  prirodzená zvedavosť, či ste si povedali všetko a na čo ste zabudli.  Teraz si to môžete overiť.

Ak je učebný text dlhý, učte sa ho po odstavcoch.

 

Knihu alebo zošit, z ktorého ste sa učili teraz odložte, už ich nepotrebujete. Uvidíte, ako vám odľahne...

Nikdy si nenechávajte učenie na ráno po prebudení, pretože sa ľahko zabúda. Ráno je dobré naučenú látku si zopakovať.

Ak cítite únavu, dajte si prestávku, no nie dlhú, pretože by vás to odpútalo od vašej práce a vrátiť sa by vás stálo námahu.

 

Osvojiť si „ten svoj“ systém v učení chce spočiatku trochu vôle a opakovania, no určite sa vám to oplatí, pretože už nebudete  bezradne sedieť nad knihami a bedákať: „ Ja sa neviem učiť, neviem sa sústrediť!“ Budete pociťovať každodennú spokojnosť zo seba a radosť z dobre vykonanej práce.