WEBINÁRE, ONLINE PODUJATIA A AKTIVITY

Webinár - Téma: Prevencia agresivity a šikanovanie na škole – Mechanizmus a charakteristické znaky šikanovania

  • Čas: 9:00
  • Dátum: 19.02.2021
  • Cieľová skupina: Sociálni pedagógovia

Zameranie: 

Znižovanie negatívnych prejavov v správaní u žiakov, eliminácia agresívneho správania, posilňovanie pozitívnych vzťahov.

Lektor:

  • Mgr. Ján Rusnák

Prihlasovanie: https://forms.gle/cdc3hEGip5RtqUQH8

Prihlasovací link Vám bude doručený na e-mail, ktorý ste uviedli v prihlasovacom formulári. WEBINÁR sa uskutoční prostredníctvom aplikácie ZOOM.

Tešíme sa na Vás!

Copyright © 2021 CPPPaP Trebišov. Všetky práva vyhradené.