WEBINÁRE, ONLINE PODUJATIA A AKTIVITY

Pozvánka na online poradu výchovných a kariérových poradcov 1

 • Čas: 14:00
 • Dátum: 24.3.2021 – 1.skupina
 • Cieľová skupina: rodičia predškolákov

Program: 

 1. Doterajšia spolupráca CPPPaP v Trebišove so školami v šk. r. 2020/2021
 2. Informácie zo ŠVS Michalovce
 3. Rozvoj sebaovládania dieťaťa
 4. Aktuálne informácie z kariérového poradenstva
 5. Diskusia

Lektor:

 • Mgr. Ján Rusnák
 • PhDr. Alena Wagnerová
 • PhDr. Edina Brekovská

Prihlasovanie: https://forms.gle/Er8icn5Ayh5rxrW6A

Prihlasovací link Vám bude doručený na e-mail, ktorý ste uviedli v prihlasovacom formulári. WEBINÁR sa uskutoční prostredníctvom aplikácie ZOOM.

Tešíme sa na Vás!

Copyright © 2021 CPPPaP Trebišov. Všetky práva vyhradené.