Vyššie

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Žiadosť o špeciálno - pedagogickú/ logopedickú depistáž
ŠZŠ, ŠT ZŠ – Žiadosť o psychologické / špeciálno-pedagogické / logopedické vyšetrenie.
Žiadosť o odporúčanie na pridelenie asistenta učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením
Pedagogické posúdenie žiaka zo SZP v ZŠ
Anamnestický hárok dieťaťa zo SZP v MŠ
SŠ - Žiadosť o psychologické/ špeciálno - pedagogické vyšetrenie
ZŠ - Žiadosť o psychologické/ špeciálno - pedagogické/ logopedické vyšetrenie
MŠ - Žiadosť o psychologické/ logopedické vyšetrenie
Slobodný prístup k informáciám
 
 
Powered by Phoca Download

Copyright © 2021 CPPPaP Trebišov. Všetky práva vyhradené.