Pre učiteľov

 

Kedy sa na nás obrátiť? S čím vám vieme pomôcť?

 • - Ak má dieťa ťažkosti v učení
 • - Slabý školský prospech
 • - Problémy so zvládaním učiva
 • - Podozrenie na špecifické poruchy učenia ( dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia a.i. )
 • - Talentovaní a nadaní žiaci
 • - Dodatočný odklad školskej dochádzky
 • - Zmeny v prežívaní , problémy v správaní, vzťahoch
 • - Pomoc pri riešení sociálno - patologických javov
 • - Psychologická diagnostika a poradenstvo pri voľbe povolania
 • - CPPPPaP poskytuje školám a pedagógom i metodickú poradenskú a informačnú spoluprácu.

 

V prípade výskytu vyššie uvedených problémov v učení alebo v správaní žiaka je možné so súhlasom zákonného zástupcu vyplniť prihlášku na psychologické vyšetrenie, v ktorej popíšete druh ťažkostí dieťaťa a zašlete na adresu CPPPaP Trebišov. K realizácii psychologického vyšetrenia pristúpi psychológ, ktorý má príslušnú školu na starosti.

 • Adresa:
  • kpt. Nálepku 1057/18
  • 075 01 Trebišov
  • Slovensko
 • Telefón:
  • +421 56 672 3876
 • e-mail:
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Zásada ochrany osobných údajov (možnosti odvolania súhlasu)

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ako dotknutá osoba, máte tiež právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, a to nasledujúcimi spôsobmi:

 1. emailovou žiadosťou zaslanou na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,
 2. telefonicky 0911371767 alebo
 3. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste kontaktovali nás alebo sa obráťte na našu zodpovednú osobu (pokiaľ je určená):

Kontaktné údaje: emailová adresa Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo číslo 0911 371 767

Copyright © 2017 CPPPaP Trebišov. Všetky práva vyhradené. | Realizácia: ComTech .