Vyššie

ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉ OKIENKO

Kreatívne aktivity s deťmi
ELIZABET A JEJ VÝNIMOČNOSŤ, Príručka o tom, čo to znamená byť intelektovo nadaný, a čo pomáha
DUCKO A DUCINKA, AKTIVITY PRE DETI (NIELEN) S DOWNOVÝM SYNDRÓMOM
ALADÁROV ASPERGEROV SYNDRÓM, Príručka o tom, čo to znamená mať Aspergerov syndróm a čo pomáha
STO INŠPÍRÁCIÍ NA OPAKOVANIE A PRECVIČOVANIE UČIVA PRE DETI V 3. A 4. ROČNÍKU ZŠ
STO INŠPÍRÁCIÍ NA OPAKOVANIE A PRECVIČOVANIE UČIVA PRE DETI V 1. A 2. ROČNÍKU ZŠ
Dysgrafia - prehľad prejavov
Dyspraxia - prehľad prejavov
Dyslexia - prehľad prejavov
Dyskalkúlia - prehľad prejavov
Rady pre rodičov pri učení sa doma s dieťaťom so špecifickou poruchou učenia
Rady pre rodičov pri učení sa s deťmi s ADHD
 
 
Powered by Phoca Download

Copyright © 2021 CPPPaP Trebišov. Všetky práva vyhradené.