Vyššie

ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉ OKIENKO

Vývinové poruchy učenia - rady pre rodičov a učiteľov druhý stupeň ZŠ – škola 6. časť
Vývinové poruchy učenia - rady pre rodičov a učiteľov druhý stupeň ZŠ – rodina
Vývinové poruchy učenia - rady pre rodičov a učiteľov druhý stupeň ZŠ 5. časť
Vývinové poruchy učenia - rady pre rodičov a učiteľov prvý stupeň ZŠ – škola 4. časť
Vývinové poruchy učenia - rady pre rodičov a učiteľov prvý stupeň ZŠ – rodina 3.1.Časť
Vývinové poruchy učenia 3.časť
Vývinové poruchy učenia 2.časť
Vývinové poruchy učenia 1.časť
Kreatívne aktivity s deťmi
ELIZABET A JEJ VÝNIMOČNOSŤ, Príručka o tom, čo to znamená byť intelektovo nadaný, a čo pomáha
DUCKO A DUCINKA, AKTIVITY PRE DETI (NIELEN) S DOWNOVÝM SYNDRÓMOM
ALADÁROV ASPERGEROV SYNDRÓM, Príručka o tom, čo to znamená mať Aspergerov syndróm a čo pomáha
STO INŠPÍRÁCIÍ NA OPAKOVANIE A PRECVIČOVANIE UČIVA PRE DETI V 3. A 4. ROČNÍKU ZŠ
STO INŠPÍRÁCIÍ NA OPAKOVANIE A PRECVIČOVANIE UČIVA PRE DETI V 1. A 2. ROČNÍKU ZŠ
 
 
Powered by Phoca Download

Copyright © 2021 CPPPaP Trebišov. Všetky práva vyhradené.