Vyššie

INFORMÁCIE PRE ŽIAKOV KONČIACICH ROČNÍKOV ZŠ A SŠ

Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020
Kritériá prijímacieho konania na SŠ okrem osemročného vzdelávacieho programu
Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium
 
 
Powered by Phoca Download

Copyright © 2021 CPPPaP Trebišov. Všetky práva vyhradené.