Vyššie

LOGOPEDICKÉ OKIENKO

Výskyt ťažkostí počas vývinu komunikačných schopností- Dieťa s autizmom
Výskyt ťažkostí počas vývinu komunikačných schopností- Dieťa so sluchovým postihnutím
Výskyt ťažkostí počas vývinu komunikačných schopností- Dieťa s rázštepom pery a/alebo podnebia
Výskyt ťažkostí počas vývinu komunikačných schopností- Dieťa so zaostávaním v rozumovom vývine (mentálnou retardáciou)
Výskyt ťažkostí počas vývinu komunikačných schopností- Dieťa s detskou mozgovou obrnou (DMO)
Výskyt ťažkostí počas vývinu komunikačných schopností- Dyslália
Výskyt ťažkostí počas vývinu komunikačných schopností- Vývinová neplynulosť alebo zajakavosť
Výskyt ťažkostí počas vývinu komunikačných schopností- Oneskorený vývin reči
Výskyt ťažkostí počas vývinu komunikačných schopností- Dieťa s narušeným vývinom reči (dysfáziou)
Stratégie rečového vzoru alebo modelovanie
Ako sa dieťa učí nové slová?
Opakovanie je matka múdrosti
Stratégie rozvíjania konverzácie alebo otázky a odpovede
Stratégie výmen alebo raz ty, raz ja
 
 
Powered by Phoca Download
 • Adresa:
  • kpt. Nálepku 1057/18
  • 075 01 Trebišov
  • Slovensko
 • Telefón:
  • +421 56 672 3876
 • e-mail:
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Zásada ochrany osobných údajov (možnosti odvolania súhlasu)

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ako dotknutá osoba, máte tiež právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, a to nasledujúcimi spôsobmi:

 1. emailovou žiadosťou zaslanou na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,
 2. telefonicky 0911371767 alebo
 3. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste kontaktovali nás alebo sa obráťte na našu zodpovednú osobu (pokiaľ je určená):

Kontaktné údaje: emailová adresa Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo číslo 0911 371 767

Copyright © 2017 CPPPaP Trebišov. Všetky práva vyhradené. | Realizácia: ComTech .