Pozvánka na pracovnú poradu

CPPPaP v Trebišove pozýva výchovných poradcov škôl na pracovnú poradu, ktorá sa uskutoční:  

 13.06.2019 o 9.30 hod. v CPPPaP v Trebišove

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Poruchy správania - MUDr. Marta Maďarová - HARMONIS s.r.o.                                                      
  3. Osveta v boji proti násiliu v rámci Národného projektu - Podpora ochrany detí pred násilím – Lucia Grajcárová, ÚPSVaR Trebišov
  4. Duševné zdravie – Mgr. Anna Vargová
  5. Preventívne programy realizované v CPPPaP SR - Ján Rusnák
  6. Informácie zo ŠVS Michalovce – Mgr. J. Rusnák
  7. Zmeny programu Proforientácia  žiakov V2019.07 – Mgr. J. Rusnák
  8. Rôzne
  9. Diskusia - záver

         Cestovné a stravné hradí vysielajúca organizácia alebo účastník sám.

NAHLASOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z.z.

NÁRODNÁ LINKA PRE ŽENY ZAŽÍVAJÚCE NÁSILIE

bezplatná non-stop linka.

Copyright © 2021 CPPPaP Trebišov. Všetky práva vyhradené.