Pozvánka na odborný seminár

CPPPaP v Trebišove pozýva OZ - sociálnych pedagógov vašej školy na odborný seminár, ktorý sa uskutoční:  

29.03.2019 o 9.30 hod. v CPPPaP v Trebišove

Program:

  1. Otvorenie
  2. Prevencia drogových závislosti - Čo sme si. To sme si. Vypime si? Dievčatá...
  3. Prevencia tolerancie - Osud?!
  4. Čo vieme o iných kultúrach - Dotazník
  5. Výmena skúsenosti v oblasti prevencie
  6. Diskusia a záver

 

Lektori:  Mgr. Anna Jakabová                            

               Mgr. Ján Rusnák

Predpokladané ukončenie o 14.00 hod.        

Cestovné a stravné hradí vysielajúca organizácia alebo účastník sám.

NAHLASOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z.z.

NÁRODNÁ LINKA PRE ŽENY ZAŽÍVAJÚCE NÁSILIE

bezplatná non-stop linka.

Copyright © 2021 CPPPaP Trebišov. Všetky práva vyhradené.