Pozvánka na pracovné stretnutie

Vážené kolegyne a kolegovia, pozývame Vás na pracovné stretnutie so psychológmi CPPPaP Trebišov,

pôsobiacimi v NP ŠOV ako supervízori odborných činností v uvedenom projekte. Pracovné stretnutie sa uskutoční dňa 08.03.2019 v čase od 9:00 hod. do 13:00 hod. v priestoroch CPPPaP na ul. kpt. Nálepku 1057/18, Trebišov.

Odborní zamestnanci a asistenti učiteľa v rámci NP ŠOV:

MŠ Leles
ZŠ s MŠ Boľ
ZŠ s MŠ Borša
ZŠ s MŠ Hrčeľ
MŠ Michaľany

Ciele pracovného stretnutia:

  • Výmena skúseností OZ a asistentov ohľadom postupu realizácie stimulácie detí v MŠ resp.
    ohľadom neformálneho vzdelávania.
  • Realizácia supervízie odborných činností OZ a asistentov MŠ v rámci projektu, pri
    eliminácii problémov výchovy a vzdelávania a pri nastavení stimulačných programov.

 

Prosíme Vás, aby ste svoju účasť potvrdili e-mailom do 07.03.2018.

Cestovné náklady a stravné hradí vysielajúca organizácia alebo účastník sám.

NAHLASOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z.z.

NÁRODNÁ LINKA PRE ŽENY ZAŽÍVAJÚCE NÁSILIE

bezplatná non-stop linka.

Copyright © 2021 CPPPaP Trebišov. Všetky práva vyhradené.