Pozvánka na KLUB VP

CPPP a P v Trebišove pozýva výchovných poradcov na KLUB VP, ktorý sa uskutoční 05.12.2018 / streda / o 9.30 hod. v CPPP a P Trebišove.

Lektori: PaedDr. Iveta Fedorko - logopéd              

             Mgr. Ján Rusnák 

   

NAHLASOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z.z.

NÁRODNÁ LINKA PRE ŽENY ZAŽÍVAJÚCE NÁSILIE

bezplatná non-stop linka.

Copyright © 2021 CPPPaP Trebišov. Všetky práva vyhradené.