Workshop s témou: „Poruchy správania a možnosti ich riešenia“,

Vážené kolegyne a kolegovia, srdečne Vás pozývame na workshop s témou: „Poruchy správania a možnosti ich riešenia“,

ktorý sa uskutoční dňa 30.11.201809:00 hod. v priestoroch CPPPaP na ul. kpt. Nálepku 1057/18, Trebišov.

Lektorky:

  • PhDr. Edina Szegedyová, psychologička CPPPaP Trebišov
  • Mgr. Lucia Orosová, psychologička CPPPaP Trebišov

Cieľ workshopu: Workshop bude zameraný na poruchy správania a emócií so začiatkom obvykle v detstve a v adolescencii. Prvú časť bude tvoriť prezentácia teoretických východísk. Obsahom druhej časti workshopu budú kazuistiky z praxe, beseda a výmena skúseností psychológov s účastníkmi. Záver workshopu bude venovaný zážitkovým aktivitám.

Trvanie workshopu: 09:00 – 12:00

 

Prosíme Vás, aby ste svoju účasť potvrdili telefonicky alebo e-mailom do 28.11.2018 prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v hlavičke tejto pozvánky. Cestovné náklady a stravné hradí vysielajúca organizácia alebo účastník sám.

NAHLASOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z.z.

NÁRODNÁ LINKA PRE ŽENY ZAŽÍVAJÚCE NÁSILIE

bezplatná non-stop linka.

Copyright © 2021 CPPPaP Trebišov. Všetky práva vyhradené.