Pozvánka na pracovnú poradu

CPPPaP v Trebišove pozýva výchovných poradcov škôl na pracovnú poradu, ktorá sa uskutoční: 15.06.2018 o 9.30 hod. v CPPPaP v Trebišove

 Program:

  1. Otvorenie
  2. Inovačné stretnutie s koordinátorom ochrany detí pred násilím -

                                                       JUDr. Lucia Grajcárová, ÚPSVaR Trebišov

  1. Nenásilná komunikácia – Mgr. Lucia Orosová
  2. Metodický pokyn k používaniu programu COMDI v digitálnej aplikačnej platforme KOMPOSYT – Mgr. Ján Rusnák
  3. Nebezpečná hra na sociálnych sieťach: Modrá veľryba - Mgr. Ján Rusnák
  4. Informácie zo ŠVS Michalovce – Mgr. J. Rusnák
  5. Zmeny programu Proforientácia  žiakov V2018.05 – Mgr. J. Rusnák
  6. Rôzne
  7. Diskusia - záver

         Cestovné hradí vysielajúca organizácia alebo účastník sám.

          S pozdravom      

                                                                   

PhDr. Beáta Furdová

riaditeľka  CPPP a P

NAHLASOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z.z.

NÁRODNÁ LINKA PRE ŽENY ZAŽÍVAJÚCE NÁSILIE

bezplatná non-stop linka.

Copyright © 2021 CPPPaP Trebišov. Všetky práva vyhradené.