CPPPaP v Trebišove pozýva OZ - sociálnych pedagógov vašej školy na odborný seminár

CPPPaP v Trebišove pozýva OZ - sociálnych pedagógov vašej školy na odborný seminár, ktorý sa uskutoční  30.04.2018  o 9.30 hod. v CPPP a P Trebišov. Predpokladané ukončenie o 14.00 hod.       

 

     Program:

  1. Otvorenie
  2. Inovačné stretnutie s koordinátorom ochrany detí pred násilím
  3. Preventívny program - Vážim si ťa láska
  4. Preventívne programy - aktivity
  5. Výmena skúsenosti v oblasti prevencie
  6. Diskusia a záver

 

Lektori:  JUDr. Lucia Grajcárová, ÚPSVaR Trebišov

               PhDr. Alena Wagnerová                           

               Mgr. Ján Rusnák

 

Cestovné a stravné hradí vysielajúca organizácia alebo účastník sám.

NAHLASOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z.z.

NÁRODNÁ LINKA PRE ŽENY ZAŽÍVAJÚCE NÁSILIE

bezplatná non-stop linka.

Copyright © 2021 CPPPaP Trebišov. Všetky práva vyhradené.