Pozvánka na pracovnú poradu - 15.02.2018 o 9.30 hod

CPPPaP v Trebišove pozýva výchovných poradcov škôl na pracovnú poradu,ktorá sa uskutoční: 15.02.2018 o 9.30 hod. v klubovni školského internátu  SSOŠ  DSA Trebišov, ul. Komenského 12  /pri Mestskom cintoríne/

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Informácie o možnostiach štúdia na SOŠ so zrakovým postihnutím Levoča -

                                                                                            PhDr. K. Majcherová, PhD.              

  1. Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie -

                                                                                            Mgr. M. Tóth

  1. Agresivita dieťaťa - PhDr. A. Wagnerová
  2. Informácie zo ŠVS Michalovce  – Mgr. J. Rusnák
  3. Zmeny programu Proforientácia  žiakov V2018.02 – Mgr. J. Rusnák
  4. Rôzne
  5. Diskusia - záver

 

Cestovné a stravné hradí vysielajúca organizácia alebo účastník sám.

        

NAHLASOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z.z.

NÁRODNÁ LINKA PRE ŽENY ZAŽÍVAJÚCE NÁSILIE

bezplatná non-stop linka.

Copyright © 2021 CPPPaP Trebišov. Všetky práva vyhradené.