CPPPaP v Trebišove pozýva OZ - sociálnych pedagógov vašej školy na odborný seminár

CPPPaP v Trebišove pozýva OZ - sociálnych pedagógov vašej školy na odborný seminár, ktorý sa uskutoční  30.04.2018  o 9.30 hod. v CPPP a P Trebišov. Predpokladané ukončenie o 14.00 hod.       

 

     Program:

 1. Otvorenie
 2. Inovačné stretnutie s koordinátorom ochrany detí pred násilím
 3. Preventívny program - Vážim si ťa láska
 4. Preventívne programy - aktivity
 5. Výmena skúsenosti v oblasti prevencie
 6. Diskusia a záver

 

Lektori:  JUDr. Lucia Grajcárová, ÚPSVaR Trebišov

               PhDr. Alena Wagnerová                           

               Mgr. Ján Rusnák

 

Cestovné a stravné hradí vysielajúca organizácia alebo účastník sám.

Pozvánka na odbornú prednášku

CPPPaP v Trebišove Vás pozýva na odbornú prednášku s témou Poruchy príjmu potravy, ktorá sa uskutoční dňa 06.11.201814:00 hod. v priestoroch CPPPaP na ul. kpt. Nálepku 1057/18, Trebišov. Počas prednášky sa dozviete:

Pokračovať v čítaní

CPPPaP v Trebišove pozýva koordinátorov prevencie drogových závislosti málotriednych ZŠ na pracovné stretnutie

CPPPaP v Trebišove pozýva koordinátorov prevencie drogových závislosti málotriednych ZŠ na pracovné stretnutie /seminár/, ktoré sa uskutoční: 30.04.2018 o 9.30 hod. v CPPPaP v Trebišove

Program:

 1. Otvorenie
 2. Inovačné stretnutie s koordinátorom ochrany detí pred násilím
 3. Preventívny program - Vážim si ťa láska
 4. Preventívne programy - aktivity
 5. Výmena skúsenosti v oblasti prevencie
 6. Diskusia a záver

 

Lektori:  JUDr. Lucia Grajcárová, ÚPSVaR Trebišov

               PhDr. Alena Wagnerová                           

               Mgr. Ján Rusnák

 

Cestovné a stravné hradí vysielajúca organizácia alebo účastník sám.

Pozvánka na pracovnú poradu - 15.02.2018 o 9.30 hod

CPPPaP v Trebišove pozýva výchovných poradcov škôl na pracovnú poradu,ktorá sa uskutoční: 15.02.2018 o 9.30 hod. v klubovni školského internátu  SSOŠ  DSA Trebišov, ul. Komenského 12  /pri Mestskom cintoríne/

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Informácie o možnostiach štúdia na SOŠ so zrakovým postihnutím Levoča -

                                                                                            PhDr. K. Majcherová, PhD.              

 1. Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie -

                                                                                            Mgr. M. Tóth

 1. Agresivita dieťaťa - PhDr. A. Wagnerová
 2. Informácie zo ŠVS Michalovce  – Mgr. J. Rusnák
 3. Zmeny programu Proforientácia  žiakov V2018.02 – Mgr. J. Rusnák
 4. Rôzne
 5. Diskusia - záver

 

Cestovné a stravné hradí vysielajúca organizácia alebo účastník sám.

        

 • Adresa:
  • kpt. Nálepku 1057/18
  • 075 01 Trebišov
  • Slovensko
 • Telefón:
  • +421 56 672 3876
 • e-mail:
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Zásada ochrany osobných údajov (možnosti odvolania súhlasu)

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ako dotknutá osoba, máte tiež právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, a to nasledujúcimi spôsobmi:

 1. emailovou žiadosťou zaslanou na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,
 2. telefonicky 0911371767 alebo
 3. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste kontaktovali nás alebo sa obráťte na našu zodpovednú osobu (pokiaľ je určená):

Kontaktné údaje: emailová adresa Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo číslo 0911 371 767

Copyright © 2017 CPPPaP Trebišov. Všetky práva vyhradené. | Realizácia: ComTech .