Pozvánka na pracovnú poradu

CPPPaP v Trebišove pozýva výchovných poradcov škôl na pracovnú poradu, ktorá sa uskutoční:

17.10.2019 o 9.30 hod. na DSA SSOŠ, ul. Komenského 12 Trebišov

 

Program:

 

Otvorenie - PhDr. Beáta Furdová, riaditeľka CPPPaP v Trebišove

                    Mgr. Miroslav Tóth, riaditeľ, DSA SSOŠ Trebišov

 

   9.30 -   9.45    Informácie o možnostiach štúdia na SOŠŽ Košice – VP SOŠŽ Košice

   9.45 - 10.30    Informácie o možnostiach štúdia na SŠ v okrese Trebišov – VP zo SŠ okr. Trebišov

10.30  - 11.00    Duálne vzdelávanie, prepojenie škôl a praxe. - RNDr. Slavomír Partila. riaditeľ

                          CSOŠ sv. Jozafáta Trebišov           

11.00 - 11.30     Národný projekt "Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a  

                          úspešnosti na  trhu práce - Mgr. Martin Gbúr, VÚDPaP Bratislava 

11.30 - 12.00     Nové informácie o spolupráci CPPPaP  a CŠPP v Trebišove so SŠ, ZŠ a ŠZŠ

                                                                                                      - PhDr. Beáta Furdová, Mgr. Lucia Borščová

12.00 - 12.30     Prestávka           

12.30 - 13.00     Informácie o aktuálnej činnosti CPPPaP  Tv - Mgr. Ján Rusnák, Mgr. Jarmila Nitraiová

13.00 - 13.30     Zmeny programu Proforient - verzia 2019.09  – Mgr. Ján Rusnák

13.30 - 14.00     Informácie zo ŠVS v Michalovciach – Mgr. Ján Rusnák                                                                               

14.00 -               Diskusia – záver

 

Cestovné náhrady a stravné hradí vysielajúca organizácia alebo účastník sám.

 

 • Adresa:
  • kpt. Nálepku 1057/18
  • 075 01 Trebišov
  • Slovensko
 • Telefón:
  • +421 56 672 3876
 • e-mail:
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Zásada ochrany osobných údajov (možnosti odvolania súhlasu)

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ako dotknutá osoba, máte tiež právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, a to nasledujúcimi spôsobmi:

 1. emailovou žiadosťou zaslanou na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,
 2. telefonicky 0911371767 alebo
 3. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste kontaktovali nás alebo sa obráťte na našu zodpovednú osobu (pokiaľ je určená):

Kontaktné údaje: emailová adresa Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo číslo 0911 371 767

Copyright © 2017 CPPPaP Trebišov. Všetky práva vyhradené. | Realizácia: ComTech .