Pozvánka na intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami COPE

Pozvánka na intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami COPE/   Karty s príbehmi/ More emócií

Vážené kolegyne a kolegovia,

srdečne Vás pozývame na „Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami COPE/ Karty s príbehmi/ More emócií“, ktorý sa uskutoční dňa 31.08.2019 so začiatkom  o 08:00 hod. v priestoroch CPPPaP na ul. kpt. Nálepku 1057/18, Trebišov.

Lektorka: Mgr. Mária Anyalaiová, PhD. - Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o. 

Trvanie kurzu: približne 6,5 hod.

Cena kurzu: 50 eur – v cene je aj menšie občerstvenie počas prestávok.

Kurz je určený pre personalistov, psychológov, psychoterapeutov, koučov. Využitie kariet je možné aj v korporátnom prostredí pre zvýšenie tvorivosti klientov, v osobnom rozvoji, edukácii, kariérovom poradenstve, ale aj ako účinný nástroj v práci psychoterapeutov (práca so snom, s traumou, kontaktom, príbehom).

Kurz je vedený formou výkladu teórie v power pointovej prezentácii, ale najmä formou pozorovania a nácviku intervencií v skupine. Súčasťou sú sebaskúsenostné zážitkové aktivity a práca s terapeutickými nástrojmi.

Svoju účasť potvrďte prosím, čo najskôr e-mailom na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. V tomto e-maily je potrebné uviesť Vaše meno, priezvisko, tituly, e-mailovú adresu, na ktorú Vám môže p. lektorka poslať prezentáciu a fakturačnú adresu (aj s IČO, ak Vám kurz platí organizácia). Následne Vám bude vystavená a poslaná faktúra za kurz          (50 eur).

Cestovné náklady a stravné hradí vysielajúca organizácia, alebo účastník sám.

 • Adresa:
  • kpt. Nálepku 1057/18
  • 075 01 Trebišov
  • Slovensko
 • Telefón:
  • +421 56 672 3876
 • e-mail:
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Zásada ochrany osobných údajov (možnosti odvolania súhlasu)

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ako dotknutá osoba, máte tiež právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, a to nasledujúcimi spôsobmi:

 1. emailovou žiadosťou zaslanou na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,
 2. telefonicky 0911371767 alebo
 3. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste kontaktovali nás alebo sa obráťte na našu zodpovednú osobu (pokiaľ je určená):

Kontaktné údaje: emailová adresa Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo číslo 0911 371 767

Copyright © 2017 CPPPaP Trebišov. Všetky práva vyhradené. | Realizácia: ComTech .