Pozvánka na odbornú prednášku

Odborní zamestnanci a asistenti učiteľa v rámci NP ŠOV:

 • MŠ Leles
 • ZŠ s MŠ Boľ
 • ZŠ s MŠ Borša
 • ZŠ s MŠ Hrčeľ
 • MŠ Michaľany

 

Vážené kolegyne a kolegovia, pôsobiaci ako odborní zamestnanci v rámci NP ŠOV na školách v okrese Trebišov,

pozývame Vás na pracovné stretnutie so psychológmi CPPPaP Trebišov, pôsobiacimi v NP ŠOV ako supervízori odborných činností v uvedenom projekte. Pracovné stretnutie sa uskutoční dňa 27.11.2018 v čase od 9:00 hod. do 13:00 hod. v priestoroch CPPPaP na ul. kpt. Nálepku 1057/18, Trebišov

Ciele pracovného stretnutia:

 1. Výmena skúseností odborných zamestnancov s prácou a aktuálne realizovanými činnosťami v rámci projektu NP ŠOV na jednotlivých MŠ.
 2. Realizácia supervízie odborných činností odborných zamestnancov MŠ v rámci projektu.

 

Prosíme Vás, aby ste svoju účasť potvrdili telefonicky alebo e-mailom do 23.11.2018 prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v hlavičke tejto pozvánky. Cestovné náklady a stravné hradí vysielajúca organizácia alebo účastník sám.

 • Adresa:
  • kpt. Nálepku 1057/18
  • 075 01 Trebišov
  • Slovensko
 • Telefón:
  • +421 56 672 3876
 • e-mail:
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Zásada ochrany osobných údajov (možnosti odvolania súhlasu)

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ako dotknutá osoba, máte tiež právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, a to nasledujúcimi spôsobmi:

 1. emailovou žiadosťou zaslanou na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,
 2. telefonicky 0911371767 alebo
 3. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste kontaktovali nás alebo sa obráťte na našu zodpovednú osobu (pokiaľ je určená):

Kontaktné údaje: emailová adresa Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo číslo 0911 371 767

Copyright © 2017 CPPPaP Trebišov. Všetky práva vyhradené. | Realizácia: ComTech .