Pozvánka výchovných poradcov škôl na pracovnú poradu

11.10.2018 o 9.30 hod. na Cirkevnej strednej odbornej škole sv. Jozafáta  v Trebišove, ul. Komenského 1963/10

Program:

Otvorenie - PhDr. Beáta Furdová, riaditeľka CPPPaP v Trebišove

                    RNDr. Slavomír Partila, riaditeľ CSOŠ sv. Jozafáta v Trebišove

 

   9.30 -   9.45    Informácie o možnostiach štúdia na SOŠŽ Košice – VP SOŠŽ

   9.45 - 10.45    Informácie o možnostiach štúdia na SŠ v okrese Trebišov – VP zo SŠ okr. Trebišov

10.45  - 11.45    Možnosti štúdia formou duálneho vzdelávania v zmysle novelizácie zákona č.61/2015 Z.z.     

                   o odbornom vzdelávaní a príprave  - zástupca zo ŠIOV a zástupcovia firiem

11.45 - 12.00     Prestávka

12.00 - 12.30     Nové informácie o spolupráci CPPPaP a CŠPP v Trebišov so ZŠ, ŠZŠ a SŠ

                                                                                                      - PhDr. Beáta Furdová, Mgr. Lucia Borščová

12.30 - 13.00     Informácie o aktuálnej činnosti CPPPaP  Tv - Mgr. Ján Rusnák, PaedDr. Iveta Fedorko

13.00 - 13.30     Zmeny programu Proforient  - verzia 2018.05  – Mgr. Ján Rusnák

13.30 - 14.00     Informácie zo ŠVS v Michalovciach – Mgr. Ján Rusnák                                                                               

14.00 -               Diskusia – záver

 

Cestovné náhrady a stravné hradí vysielajúca organizácia alebo účastník sám.

 

                S pozdravom                                                                

     PhDr. Beáta Furdová

           riaditeľka CPPPaP

 • Adresa:
  • kpt. Nálepku 1057/18
  • 075 01 Trebišov
  • Slovensko
 • Telefón:
  • +421 56 672 3876
 • e-mail:
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Zásada ochrany osobných údajov (možnosti odvolania súhlasu)

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ako dotknutá osoba, máte tiež právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, a to nasledujúcimi spôsobmi:

 1. emailovou žiadosťou zaslanou na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,
 2. telefonicky 0911371767 alebo
 3. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste kontaktovali nás alebo sa obráťte na našu zodpovednú osobu (pokiaľ je určená):

Kontaktné údaje: emailová adresa Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo číslo 0911 371 767

Copyright © 2017 CPPPaP Trebišov. Všetky práva vyhradené. | Realizácia: ComTech .