Pozvánka na pracovnú poradu

CPPPaP v Trebišove pozýva výchovných poradcov škôl na pracovnú poradu, ktorá sa uskutoční: 15.06.2018 o 9.30 hod. v CPPPaP v Trebišove

 Program:

 1. Otvorenie
 2. Inovačné stretnutie s koordinátorom ochrany detí pred násilím -

                                                       JUDr. Lucia Grajcárová, ÚPSVaR Trebišov

 1. Nenásilná komunikácia – Mgr. Lucia Orosová
 2. Metodický pokyn k používaniu programu COMDI v digitálnej aplikačnej platforme KOMPOSYT – Mgr. Ján Rusnák
 3. Nebezpečná hra na sociálnych sieťach: Modrá veľryba - Mgr. Ján Rusnák
 4. Informácie zo ŠVS Michalovce – Mgr. J. Rusnák
 5. Zmeny programu Proforientácia  žiakov V2018.05 – Mgr. J. Rusnák
 6. Rôzne
 7. Diskusia - záver

         Cestovné hradí vysielajúca organizácia alebo účastník sám.

          S pozdravom      

                                                                   

PhDr. Beáta Furdová

riaditeľka  CPPP a P

 • Adresa:
  • kpt. Nálepku 1057/18
  • 075 01 Trebišov
  • Slovensko
 • Telefón:
  • +421 56 672 3876
 • e-mail:
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Zásada ochrany osobných údajov (možnosti odvolania súhlasu)

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ako dotknutá osoba, máte tiež právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, a to nasledujúcimi spôsobmi:

 1. emailovou žiadosťou zaslanou na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,
 2. telefonicky 0911371767 alebo
 3. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste kontaktovali nás alebo sa obráťte na našu zodpovednú osobu (pokiaľ je určená):

Kontaktné údaje: emailová adresa Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo číslo 0911 371 767

Copyright © 2017 CPPPaP Trebišov. Všetky práva vyhradené. | Realizácia: ComTech .