OZNAM - šk. rok 2020/2021

Vážení riaditelia, učitelia, vychovávatelia, asistenti učiteľa, pedagogickí, odborní a ostatní zamestnanci škôl a školských zariadení, milí rodičia, milí naši potenciálni aj reálni klienti!

Prajeme Vám úspešný štart do nového školského roka, hlavne pevné zdravie, pohodu, vzájomnú toleranciu, empatiu a ústretovosť v týchto ťažkých “koronačasoch“. Veríme, že po náročnom septembrovom začiatku prídu lepšie časy a podarí sa nám spoločnými silami zvládnuť všetky úlohy, vyriešiť problémy a výzvy, ktoré nás čakajú. Želáme si spoločne fyzické a psychické zdravie, obnovu systému žitia v škole i v sociálnych vzťahoch – v rodinách , kolektívoch a medzi priateľmi.

Sme tu pre Vás naďalej, aj keď vo viac organizovanom a disciplínu vyžadujúcom režime tak,  aby sme ostali zdraví všetci  -  Vy aj my.

Kolektív CPPPaP Trebišov
 • Naďalej poskytujeme všetkým klientomporadenského zariadenia odbornú starostlivosť online – telefonicky alebo e-mailom.
 • Sledujte našu web stránku: poradnatrebisov.sk alebo FB stránku: Poradňa Trebišov skupina, kde budú zverejnené aktuálne informácie o organizácii našej práce pri zmene podmienok v súvislosti s aktuálnymi epidemiologickými opatreniami.

Pokyny organizácie práce s klientmi nájdete  tu:

Pedagogicko psychologická poradňa poskytuje odbornú psychologickú a pedagogickú starostlivosť, konzultácie žiakom, rodičom, učiteľom a vychovávateľom materských, základných i stredných škôl.

LOGOPEDICKÉ OKIENKO

PSYCHOLOGICKÉ OKIENKO

ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉ OKIENKO

OZNAM

Oznamujeme našim klientom a spolupracovníkom, že od októbra 2019 poskytujeme v rámci nášho centra aj špeciálno-pedagogickú starostlivosť. Žiadosť o špeciálno-pedagogické vyšetrenie je súčasťou prihlášky o psychologické vyšetrenie detí a žiakov ZŠ a SŠ. Nové tlačivá nájdete v priečinku "Na stiahnutie".

AKTUÁLNE !!!

Milí klienti, rodičia, pedagógovia a ostatní spolupracovníci centra,

na základe uznesenia vlády SR č. 693 z 28.10.2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu boli CPPPaP pridané medzi výnimky zo zákazu vychádzania. Znamená to, že:

 • zákaz vychádzania sa nevzťahuje na klientov nášho zariadenia,
 • od 02.11.2020 pokračujeme v práci formou osobného kontaktu na našom pracovisku,
 • návštevy škôl sú pozastavené až do odvolania,
 • klientov, ktorým sme termíny zrušili či presunuli budeme čo najskôr kontaktovať s novým termínom,
 • naďalej sme tu pre Vás aj online a na telefóne.

Kontaktovať nás môžete na:

 • e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 •  telefonický kontakt: 0911 371 767 alebo 056 672 3876056 672 3850
 • webstránka: poradnatrebisov.sk– individuálne e-mailové kontakty na všetkých odborných zamestnancov
 • Facebook:Poradňa Trebišov Skupina

Pri návšteve nášho zariadenia je aj naďalej nutné dodržiavať všetky protiepidemické opatrenia.

Tešíme sa na Vás
Tím CPPPaP Trebišov

ZAVOLAJTE NÁM

+421 56 672 3876

OZNAM

Oznamujeme váženým klientom a spolupracovníkom, že nový mobilný kontakt na riaditeľku CPPPaP v Trebišove - PhDr. Beátu Furdovú je: +421 919 077 386

Toto telefónne číslo je Vám k dispozícii každý pracovný deň POČAS PRACOVNEJ DOBY !!!

OZNAM PRE ŠKOLY

V zmysle zákona SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a zmien, ako aj o zmene a doplnení niektorých zákonov s ohľadom na Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len Nariadenie GDPR) a taktiež v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a zmien Vás upozorňujeme na zmenu v prihláškach o psychologické vyšetrenie detí a žiakov MŠ, ZŠ a SŠ. Nové tlačivá nájdete v priečinku "Na stiahnutie".

NAHLASOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z.z.

NÁRODNÁ LINKA PRE ŽENY ZAŽÍVAJÚCE NÁSILIE

bezplatná non-stop linka.

 • Adresa:
  • kpt. Nálepku 1057/18
  • 075 01 Trebišov
  • Slovensko
 • Telefón:
  • +421 56 672 3876
 • e-mail:
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Zásada ochrany osobných údajov (možnosti odvolania súhlasu)

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ako dotknutá osoba, máte tiež právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, a to nasledujúcimi spôsobmi:

 1. emailovou žiadosťou zaslanou na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,
 2. telefonicky 0911371767 alebo
 3. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste kontaktovali nás alebo sa obráťte na našu zodpovednú osobu (pokiaľ je určená):

Kontaktné údaje: emailová adresa Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo číslo 0911 371 767

Copyright © 2017 CPPPaP Trebišov. Všetky práva vyhradené. | Realizácia: ComTech .