VITAJTE!

Pedagogicko psychologická poradňa poskytuje odbornú psychologickú a pedagogickú starostlivosť, konzultácie žiakom, rodičom, učiteľom a vychovávateľom materských, základných i stredných škôl.

čítať ďalej...

Vážení klienti  a milí naši kolegovia a spolupracovníci !

 

V novom roku 2017 Vám z celého srdca prajeme hlavne

- pevné zdravie, lebo bez neho život nestojí za nič

- radosť, lebo so smiechom je život veselší

-šťastie, pretože s ním je život ľahší

- každodenné stretnutie s „človekom“, pretože to je v tejto dobe vzácne

 

S úctou  PhDr. Beáta Furdová a kolektív CPPPaP v Trebišove

 


 

Oznamujeme váženým klientom a spolupracovníkom, že nový mobilný kontakt na riaditeľku CPPPaP – PhDr. Beátu Furdovú je: +421 919 077 386

Toto telefónne číslo je Vám k dispozícii každý pracovný deň po celý rok !!!

NAŠE AKTIVITY

Pozvánka na pracovnú poradu

CPPPaP v Trebišove pozýva výchovných poradcov škôl na pracovnú poradu,

ktorá sa uskutoční: 15.02.2017 o 9.30 hod. v CPPPaP v Trebišove


 

Program:

  1. 1. Otvorenie
  2. 2. Informácie o možnostiach štúdia na SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Košice  – Bc. Z. Kárová, P. Bodnár
  3. 3. Komunikácia v zmysle transakčnej analýzy – PhDr. A.  Wagnerová
  4. 4. Vplyv špecifických porúch učenia na osobnosť žiaka – Mgr. A.  Jakabová
  5. 5. Informácie zo ŠVS Michalovce – Mgr. J. Rusnák
  6. 6. Zmeny programu Proforientácia  žiakov V2017.02 – Mgr. J. Rusnák
  7. 7. Rôzne
  8. 8. Diskusia - záver

 

Cestovné hradí vysielajúca organizácia alebo účastník sám.

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z.z.

VIAC ...

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie

Bezplatná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie.

VIAC ...

ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV OBJEDNÁVOK A FAKTÚR

Zmluvy, objednávky a faktúry.

OTVORIŤ

Copyright © 2013 CPPPaP Trebišov. Všetky práva vyhradené. | Realizácia: ComTech