VITAJTE!

Pedagogicko psychologická poradňa poskytuje odbornú psychologickú a pedagogickú starostlivosť, konzultácie žiakom, rodičom, učiteľom a vychovávateľom materských, základných i stredných škôl.

čítať ďalej...

NAŠE AKTIVITY

Pozvánka na pracovné stretnutie

CPPPaP v Trebišove pozýva koordinátorov prevencie drogových závislosti škôl na pracovné stretnutie /seminár/, ktoré sa uskutoční: 22.11.2016 o 9.30 hod. v CPPPaP v Trebišove

Program:

           1. Otvorenie

           2. Formy spolupráce CPPPaP so školami v oblasti prevencie drogových závislosti 

           3. Informácie o odborno – metodickej činnosti  CPPPaP za šk. r. 2015/2016

           4. Preventívne programy - aktivity

           5. Výmena skúsenosti v oblasti prevencie

           6. Diskusia a záver

 

Lektori:  Mgr. Lucia Orosová

               Mgr. Ján Rusnák

 

Cestovné a stravné hradí vysielajúca organizácia alebo účastník sám.

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z.z.

VIAC ...

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie

Bezplatná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie.

VIAC ...

ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV OBJEDNÁVOK A FAKTÚR

Zmluvy, objednávky a faktúry.

OTVORIŤ

Copyright © 2013 CPPPaP Trebišov. Všetky práva vyhradené. | Realizácia: ComTech