Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie
v Trebišove

 

 

V súvislosti s opatreniami nevyhnutnými na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov CPPPaP, Ul. kpt. Nálepku 1057/18, Trebišov, v súvislosti so vznikom mimoriadnych okolností šírenia koronavírusu COVID-19 je CPPPaP v Trebišove pre verejnosť od 16.03.2020 až do odvolania

UZATVORENÉ

Sme tu pre Vás denne online  alebo  na telefóne:

 • e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • telefonický kontakt: 0911 371 767 alebo 056 672 3876; 056 672 3850
 • web stránka: poradnatrebisov.sk – individuálne e-mailové kontakty na všetkých odborných zamestnancov.

Kontaktujte nás každý pracovný deň v čase od 08:00 do 16:00 hod.

Aktuálne riešime:

 • Nástup detí do 1. ročníka ZŠ – školská zrelosť
 • Deti so ŠVVP
 • Klienti v akútnej kríze v akejkoľvek oblasti života

Informácie ohľadom týchto, ale aj iných oblastí v čase karanténnych opatrení nájdete v priečinku našej web stránky: POMÁHAME VÁM NA DIAĽKU.
Odborné vyšetrenia, individuálne poradenstvá a aktivity budeme realizovať v náhradných termínoch, po odvolaní preventívnych epidemiologických opatrení.

Pedagogicko psychologická poradňa poskytuje odbornú psychologickú a pedagogickú starostlivosť, konzultácie žiakom, rodičom, učiteľom a vychovávateľom materských, základných i stredných škôl.

Vážení klienti, spolupracovníci, pedagógovia a kolegovia, prajeme Vám úspešný školský rok 2019/2020.
K dispozícii sme Vám každý pracovný deň od 7:30 - 15:30 hod.


Riaditeľstvo a zamestnanci CPPPaP Trebišov

OZNAM

Oznamujeme našim klientom a spolupracovníkom, že od októbra 2019 poskytujeme v rámci nášho centra aj špeciálno-pedagogickú starostlivosť. Žiadosť o špeciálno-pedagogické vyšetrenie je súčasťou prihlášky o psychologické vyšetrenie detí a žiakov ZŠ a SŠ. Nové tlačivá nájdete v priečinku "Na stiahnutie".

AKTUÁLNE !!!

Sme tu pre Vás denne online  alebo  na telefóne

 • e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • telefonický kontakt: 0911 371 767 alebo 056 672 3876; 056 672 3850
 • web stránka: poradnatrebisov.sk – individuálne e-mailové kontakty na všetkých odborných zamestnancov.

Kontaktujte nás každý pracovný deň v čase od 08:00 do 16:00 hod.

POMÁHAME VÁM AJ NA DIAĽKU - TU!.

ZAVOLAJTE NÁM

+421 56 672 3876

OZNAM

Oznamujeme váženým klientom a spolupracovníkom, že nový mobilný kontakt na riaditeľku CPPPaP v Trebišove - PhDr. Beátu Furdovú je: +421 919 077 386

Toto telefónne číslo je Vám k dispozícii každý pracovný deň POČAS PRACOVNEJ DOBY !!!

OZNAM PRE ŠKOLY

V zmysle zákona SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a zmien, ako aj o zmene a doplnení niektorých zákonov s ohľadom na Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len Nariadenie GDPR) a taktiež v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a zmien Vás upozorňujeme na zmenu v prihláškach o psychologické vyšetrenie detí a žiakov MŠ, ZŠ a SŠ. Nové tlačivá nájdete v priečinku "Na stiahnutie".

NAHLASOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z.z.

NÁRODNÁ LINKA PRE ŽENY ZAŽÍVAJÚCE NÁSILIE

bezplatná non-stop linka.

 • Adresa:
  • kpt. Nálepku 1057/18
  • 075 01 Trebišov
  • Slovensko
 • Telefón:
  • +421 56 672 3876
 • e-mail:
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Zásada ochrany osobných údajov (možnosti odvolania súhlasu)

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ako dotknutá osoba, máte tiež právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, a to nasledujúcimi spôsobmi:

 1. emailovou žiadosťou zaslanou na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,
 2. telefonicky 0911371767 alebo
 3. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste kontaktovali nás alebo sa obráťte na našu zodpovednú osobu (pokiaľ je určená):

Kontaktné údaje: emailová adresa Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo číslo 0911 371 767

Copyright © 2017 CPPPaP Trebišov. Všetky práva vyhradené. | Realizácia: ComTech .